LS Centre 活水中心

  靈修角

   
  增添喜樂平安的聖經祈禱方法
  [作者]:謝有雄弟兄
  [簡介]:使你與天主的關係越來越密切,那些功夫就是靈修的功夫。
  [語言]:繁體簡體
     
     

 

   

Copyright © Since 2012-2019 活水中心LS Centre. All rights reserved.